Školské rozhlasové relácie

vložené 10. 07. 2023 o 09:05

Na hodinách informatiky sme sa s ôsmakmi podujali na projekt, v rámci ktorého sme pripravili niekoľko rozhlasových relácií.

Ich obsahom boli udalosti a osobnosti príslušného mesiaca - október, november, venovali sme sa aj úspechom žiakov našej školy, životu v našej škole, vytvorili sme anketu, pripravili sme vianočnú a valentínsku reláciu, reláciu ku Dňu učiteľov a na záver sme pripravili letnú - prázdninovú reláciu.

Na hodinách žiaci vyhľadávali informácie k príslušným témam, spracovávali ich do podoby príspevkov, vyberali hudbu.

Keď bola relácia pripravená, nadišla ďalšia fáza - nahrávanie. No a po nej bolo treba reláciu zostrihať, dať dohromady a vyprodukovať. Takáto sa potom pustila v školskom rozhlase a informovala nás o živote nielen v našej škole, ale aj mimo nej.

Jesenné prázdniny 2023
o 30 dní 2 hodiny
začínajú sa 27. októbra

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2023 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga