Sobotná tvorivá dielňa a športové odpoludnie v ŠKD

vložené 24. 05. 2023 o 20:18

V sobotu 20. mája 2023 sa 41 detí z 1. aj 2. odd. školského klubu detí spoločne zúčastnilo tvorivej dielne, pohybových aj športových aktivít v priestoroch našej školy.

Vyrobili si pekné závesné kvetinové venčeky, svoju šikovnosť, rýchlosť a súdržnosť preukázali v športových súťažiach družstiev s loptou. Zahrali sa indiánsku vykrikovačku, zábavno-pohybovú hru „V kráľovstve...“ a všetkých pobavila prehliadka tanečných talentov.

To, že naši prváci, druháci, tretiaci i štvrtáci sú šikovné deti, preukázali vo vedomostnej súťaži, v ktorej boli ocenené nielen ich vedomosti, ale aj rýchlosť.

Občerstvenie pizzou bolo príjemným naštartovaním do odpoludňajších zábavno-športových aktivít v telocvični. Súťaže dvojíc s balónmi sa páčili všetkým!

Vyvrcholením sobotného programu bol futbalový turnaj „oranžoví proti zeleným.“ Ten, kto chcel - športoval! Ten, kto chcel – fandil!

Úspech mal aj sobotný olovrant v podobe obložených chlebíčkov. Mamina Filipka a Šimonka Mikušincovcov poslala pre deti 2 bábovky, ktoré zmizli z tácky akoby mávnutím čarovného prútika...

A tak rýchlo sa určite všetkým zdalo, že sa skončil aj náš májový sobotný program v ŠKD. Loptičky - skákalky ho budú jeho účastníkom určite ešte  dlho pripomínať.

Naše poďakovanie za ochotu pomôcť patrí aj ôsmačkám: Miške, Eliške a Marianke, ktoré ako bývalé žiačky školského klubu detí, tiež spolu veľakrát podobné podujatia zažili.

Eva Veber a Lívia Plevová, vychovávateľky ŠKD

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2024 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga