„Opäť tu bol zas, ten krásny sviatočný čas...!“

vložené 24. 05. 2023 o 19:56

V druhú májovú nedeľu majú už tradične svoj sviatok všetky mamy, mamičky, mamky...

Deti z l. odd. ŠKD sa aj tento rok pripojili do reťaze vystúpení, ktoré svojim mamám venovali deti z materskej školy,  z 2. odd. ŠKD, žiaci Základnej umeleckej školy v Nemšovej aj naši známi a úspešní „Čajkári“.

Predstavili sa im v kultúrnom programe s básničkami, tancom i piesňami. Naši šikovní prváci svoju premiéru vystúpenia na javisku kultúrneho domu zvládli úspešne!

Mamy, babky, aj všetci diváci odmenili nielen našich účinkujúcich potleskom, ktorý je pre deti aj ich pedagógov vždy odmenou za prípravu a hodiny nácviku, aby sa kultúrny program páčil, potešil, rozveselil, a aby aj zostal v príjemných spomienkach rodičov vystupujúcich detí.

Eva Veber, vychovávateľka ŠKD I.

Letné prázdniny 2024
o 8 dní 21 hodín
začínajú sa 28. júna

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2024 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga