Exkurzia zo SJL na Oravu

vložené 23. 05. 2023 o 12:01

Dňa 18. mája 2023 sme sa spolu so žiakmi 6.A, 6.B a 7.B triedy vybrali na literárnu exkurziu na Oravu.

Prvou zastávkou nášho spoznávania bol rodný dom Martina Kukučína v Jasenovej, kde nás uvítala pani sprievodkyňa a zaujímavým výkladom nám povedala nielen fakty, ale aj nevšedné postrehy z autorovho života. Následne sme mohli vidieť jeho rodný dom a autentické predmety, ktoré sám autor používal.

Krátkou cestou sme sa autobusom presunuli do Dolného Kubína, kde sme navštívili Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava. Odborný historik nás pozoruhodným spôsobom oboznámil so životom jedného z najvýznamnejších realistických autorov slovenskej literatúry. Expozícia okrem iného prinášala i textový a obrazový materiál doplnený originálnymi osobnými pamiatkami z pozostalosti básnika Pavla Országha Hviezdoslava.

Poslednou zastávkou nášho bádania bol Slanický ostrov umenia, ktorý sa nachádza uprostred Oravskej priehrady. Na ostrov sme sa plavili loďou, z ktorej sme obdivovali prekrásnu prírodnú scenériu. Dozvedeli sme sa o histórii vzniku Oravskej priehrady a navštívili sme barokový kostolík, ktorý kedysi tvoril dominantu obce Slanica. V okolí kostola sme obdivovali expozíciu histórie zatopených obcí, lapidárium a našej pozornosti neunikla ani vynímajúca sa socha nášho prvého kodifikátora spisovnej slovenčiny – Antona Bernoláka, ktorý bol rodákom obce Slanica.

Po dlhšej ceste sme sa zastavili v meste Žilina, kde sme sa mohli občerstviť a „čo to“ pokúpiť v obchodnom centre Mirage.

Po rozchode sme sa unavení, ale obohatení o vedomosti z literatúry, vybrali domov a tešíme sa do budúcna na ďalšie zaujímavé bádania vo forme exkurzie.

Vianočné prázdniny 2023
o 23 dní 23 hodín
začínajú sa 22. decembra

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2023 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga