Zber papiera - vyhodnotenie

vložené 22. 05. 2023 o 14:46

Jarný zber papiera prebehol v stredu – piatok (3. – 5.5.2023) pri bočnom vchode do našej školy. O tom, že bol úspešný, svedčí aj výsledné číslo spoločne vyzbieraného papiera – 8 819,3 kg. Na základe prepočtu 125 kg na jeden strom sa nám podarilo spoločne zachrániť skvelý počet – 70 stromov.

V pondelok 22.5.2023 sme odmenili víťazné triedy na I. a II. stupni.

I. stupeň:

1. miesto - 2.A 73,8 kg/žiak

2. miesto – 4.B 70,3 kg/ž.

3. miesto – 3.A 52,0 kg/ž.

II. stupeň:

1. miesto – 5.B 35,9 kg/ž.

2. miesto – 6.B 25,7 kg/ž.

3. miesto – 5.A 25,2 kg/ž.

Súťaž jednotlivcov vyhodnotíme už tradične na konci školského roka.

Podrobné výsledky si môžete prečítať na vyvesených plagátoch i v obrázkovej prílohe.

ĎAKUJEME všetkým žiakom, rodičom, príbuzným a učiteľom, ktorí sa do tejto prospešnej environmentálnej aktivity zapojili!

Letné prázdniny 2023
o 29 dní 6 hodín
začínajú sa 30. júna

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2023 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga