Zber prvosienok - vyhodnotenie

vložené 22. 05. 2023 o 14:23

Zber prvosienok patrí medzi obľúbené aktivity našich žiakov, a tak sa s nadšením v sprievode svojich učiteľov v piatok 21. apríla 2023 vybrali do súčanského chotára a snažili sa nazbierať čo najviac liečivých byliniek – prvosienok.

Po usušení v podkroví našej školy a zvážení jednotlivých tried sme spoločne dospeli ku krásnemu výsledku - 13 372 g.

Sladkú odmenu získali triedy na I. a II. stupni, ktoré priniesli najviac gramov prvosienok v prepočte na počet žiakov danej triedy, ktorí sa na zbere zúčastnili.

Výsledky sú nasledovné:

I. stupeň

1. miesto         3.B 81,5 g/žiak

2. miesto         4.A 35,4 g/ž.

3. miesto         2.A 31,6 g/ž.

II. stupeň

1. miesto         7.A 166,9 g/ž.

2. miesto         7.B 96,4 g/ž.

3. miesto         5.A 82,2 g/ž.

Podrobné výsledky prikladáme v obrázkovej prílohe.

Ďakujeme všetkým usilovným zberačom!

Letné prázdniny 2024
o 34 dní 7 hodín
začínajú sa 28. júna

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2024 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga