Súťaž mladých chovateľov

vložené 19. 05. 2023 o 15:10

(V Hornej Súči takých máme.)

Celú zimu sa naši chovatelia pozorovaním svojich zvierat pripravovali na súťaž.

Najskôr napísali správu zo svojho niekoľkomesačného chovu, odoslali ju a potom sa pripravovali na testovú časť súťaže.

Chlapci sa venujú chovu hovädzieho dobytka a dievčatá zase koní.

Museli sa naučiť o každom plemene históriu a charakteristiky, vedeli ich zaradiť (napríklad plemená oviec sa delia na mäsité, dojné, plodné, na vlnu či kombinované). Čo sa týka všeobecných znalostí o chove kráv, oviec, kôz, prasiat a hydiny, na poznávačku boli zaradené jedince, ktoré sú pre dané plemeno typické a je možné ich dobre určiť.

V mladšej kategórii išlo o najznámejšie plemená, ktoré chovatelia koní bežne poznajú - napr. frízsky, hafling, shirský, suffolk, hannoverský, arabský a podobne. V kategórii do 13 rokov súťažili 2 žiačky s chovanými koňmi, kategória do 18 už mala aj špecifickejšie otázky či menej známe plemená.

Koniarky si študovali naše slovenské plemenné knihy (ich štatúty - všeobecné ustanovenia) - aké plemená sa tu chovajú (je ich uznaných iba pár - lipican, arab, anglický plnokrvník, hucul, slovenský teplokrvník a pod.) a za akých podmienok.

Cieľom súťaže je postupne deti viesť ku kontinuálnemu učeniu sa a vzdelávaniu vo vybranej kategórii prostredníctvom každoročnej účasti.

Ide však o súťaž pre talentované deti, ktoré sa o chov zvierat intenzívne zaujímajú, preto je nutná istá vyššia náročnosť úloh ako tie, ktoré by dostali napr. v škole na biológii.

Keďže išlo o prvý rok kultúra tejto súťaže ešte nie je úplne rozvinutá, a tak súťažiaci ešte úplne nevedeli, čo majú čakať a akým typom informácií sa zaoberať.

Naši chovatelia v súťaži uspeli:

Ján Ondračka (9.A) - získal špeciálnu cenu za najlepšie napísanú prácu

Daniel Škunda (9.A) - získal 2. miesto

Rebeka Ondračková (6.A) - 5. miesto

Lenka Ondračková (6.B) - 7. miesto

Blahoželáme!

Letné prázdniny 2023
o 29 dní 6 hodín
začínajú sa 30. júna

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2023 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga