Pytagoriáda 2023 - okresné kolo

vložené 15. 05. 2023 o 12:16

V dňoch 20. 3. – 21. 3. 2023 sa konal 44. ročník okresného kola Pytagoriády.

Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa teda skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas.

Naši žiaci postúpili do okresného kola v štyroch kategóriách (P3, P4, P6, P7).

P3 – Filip Mikušinec – 3.B

P4 – Terézia Galádová – 4.A, Adam Borot – 4. A, René Guga – 4.B

P6 – Matej Gago – 6.A, Eliška Michalíková – 6.B

P7 – Matej Lakatoš – 7.A

Úspešnými riešiteľmi okresného kola sa stali:

Filip Mikušinec, Terézia Galádová, Matej Gago a Matej Lakatoš.


Ďakujeme všetkým za výbornú reprezentáciu školy!

Letné prázdniny 2023
o 29 dní 7 hodín
začínajú sa 30. júna

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2023 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga