Súťaž s 2% - vyhodnotenie

vložené 11. 05. 2023 o 15:05

Poukázanie 2% z daní pre našu školu je vždy pre nás veľkým potešením a radosťou, pretože aj tieto peniaze budú môcť byť použité na výlety a exkurzie pre žiakov, na zaplatenie vybraného kultúrno-výchovného programu, na ceny do iných súťaží či pre najlepších žiakov na konci školského roka.

Sme radi, že opäť sa našli rodičia a priatelia našej školy, ktorí nám v tomto šk. roku spoločne poukázali do OZ rodičov a priateľov školy sumu 1138,33 €.

Ako sa už stalo tradíciou aj v tomto školskom roku prebiehala súťaž o najvyšší počet poukázaných vyhlásení. Počtom 16 kusov získal hlavnú cenu – poukážku na 2 hod. bowlinguPeter Kramár z 3.B.

Ten vyžreboval z ostatných žiakov, ktorí sa do súťaže zapojili, 1. výherkyňu. Stala sa ňou Diana Chlebanová zo 7.A, ktorá si vybrala florbalovú hokejku a loptičky. Druhým vyžrebovaným bol Marek Hoťko z 2.B, ktorého zaujala cena - tanečná podložka. Marek vyžreboval tretieho šťastlivca, ktorým sa stal Michal Zemanovič zo 4.B, ktorý sľúbil aj spolužiakom, že poukážku do Pizzerie u Jakuba využijú spoločne.

Víťazom blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí svojimi 2% podporili ZŠ s MŠ M. Rešetku v Hornej Súči!

Letné prázdniny 2023
o 29 dní 7 hodín
začínajú sa 30. júna

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2023 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga