Medzníky 2. svetovej vojny - školské kolo

vložené 16. 03. 2023 o 16:18

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB) už niekoľko rokov usporadúva vedomostnú súťaž pre žiakov 9. ročníka, ktorá sa týka 2. svetovej vojny nielen vo svete, ale aj u nás na Slovensku.  Jej cieľom je preveriť vedomosti žiakov z dejepisu práve z tohto historického obdobia. Tento rok sme sa  rozhodli do nej zapojiť aj my. Do školského kola sa zapojila väčšina žiakov deviateho ročníka.

1. miesto: Filip Peter

2. miesto: Hieroným Ondračka

3. miesto: Matúš Machara

Víťazná trojica postupuje do okresného kola, v ktorom však nebudú súťažiť ako jednotlivci, ale vytvoria tím, ktorý si zmeria svoje vedomosti s tímami z ostatných škôl.

Veľkonočné prázdniny 2024
o 28 dní 4 hodiny
začínajú sa 27. marca

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2024 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga