Oznam - riaditeľské voľno pre žiakov 5. - 8. roč.

vložené 15. 03. 2023 o 18:52

Oznamujeme rodičom a žiakom, že riaditeľ školy, na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytuje z dôvodu zabezpečenia optimálnych podmienok pri Testovaní 9-2023 dňa 22.03.2023 (streda) žiakom 5., 6., 7. a 8. ročníka voľno riaditeľa školy.

22. marca 2023 (streda) bude prebiehať celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl. Testovanie 9 sa uskutoční  z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. Špecifikácia testu z matematiky a Špecifikácia testov z vyučovacích jazykov pre T9-2023 je zverejnená na stránke Národného ústave certifikačných meraní a vzdelávania (www.nucem.sk). Náhradný termín testovania sa uskutoční  4. apríla 2023 (utorok).

Jesenné prázdniny 2023
o 30 dní 3 hodiny
začínajú sa 27. októbra

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2023 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga