„Vianočné kino vo februári“

vložené 14. 03. 2023 o 20:04

Všetko to začalo vianočnou súťažou, kedy sme sa rozhodli, že všetkým ukážeme, že sme najstarší a najlepší. Chceli sme ukázať, že najlepšie vyzdobíme triedu, ale aj najlepšie zvládneme všetky zadané úlohy na tému ,,Vianoce našich predkov“.

Trénovali sme program, mnohí sa naučili tancovať, ale aj to, prečo je na vianočnom stole to, čo tam je.

Oplatilo sa. Získali sme spolu s ôsmakmi najvyšší počet bodov, a tak sme sa o prvenstvo podelili. Radi, lebo ôsmaci sú naši kamaráti.

23. február bol deň, na ktorý sme všetci čakali. Po 2. vyučovacej hodine nás čakal autobus a išli sme si užiť kino len pre nás. ANT-MAN a WASP - film, ktorý sme vyberali spolu, sme si užili s obrovskou porciou popcornu a koly.

Bol to pekný zážitok, a verím, že sme všetkým ukázali, že keď chceme, vieme aj prekvapiť. J

PS: Ďakujeme rodičom, p. uč. Balajovej aj vedeniu školy.

Timea Blahová, 9.A

Veľkonočné prázdniny 2023
o 14 dní 18 hodín
začínajú sa 05. apríla

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2023 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga