Chemická a fyzikálna show – zábavno-vzdel. program

vložené 24. 02. 2023 o 15:51

Posledný predprázdninový deň (24.2.2023) sme si spríjemnili Chemickou a fyzikálnou show, ktorú nám sprostredkovala spoločnosť Škola hrou.

Žiaci I. stupňa videli chemické pokusy prezentované hravou - rozprávkovou formou, ktoré slúžili ako predpríprava na chémiu vo vyšších ročníkoch.

Druhostupniari sa zúčastnili na Chemicko-fyzikálnej show, v ktorej je program zostavený podľa učebných osnov predmetu chémia a fyzika a doplnený o odbornejší výklad jednotlivých reakcií a fyzikálnych javov.

Žiakom sa páčilo, že si pokusy mohli aj sami vyskúšať a častokrát zaznelo z publika obdivné wau.

Veľkonočné prázdniny 2023
o 14 dní 19 hodín
začínajú sa 05. apríla

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2023 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga