Oznam šk. jedálne o zmene výšky stravného

vložené 05. 01. 2023 o 11:16

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Michala Rešetku, Horná Súča 242 oznamuje, že

od januára 2023 sa zvyšuje cena stravného nasledovne:

MŠ : 2,10 EUR (desiata 0,50 EUR + obed 1,20 EUR + olovrant 0,40 EUR)

I.st : 1,70 EUR

II.st : 1,90 EUR

Zamestnanci : 5,32 EUR (stravník hradí 1,80 EUR)

Prosím o zvýšenie mesačnej preddavkovej platby za stravu nasledovne:

MŠ : 42 EUR

I.st : 34 EUR

II.st : 38 EUR

ZAM : 36 EUR

Strava sa uhrádza vždy do 20. dňa mesiac vopred na číslo účtu:

SK31 5600 0000 0006 5757 3006

Prosím každú zmenu účtu nahlásiť do ŠJ. Do poznámky vždy uvádzať meno a priezvisko a triedu dieťaťa.

V prípade, že sa vaše dieťa nebude od januára 2023 stravovať, je nutné stravu odhlásiť na tel. čísle 032/6493287. Tým, že prestanete platiť stravu neznamená, že je vaše dieťa automaticky zo stravy odhlásené.

Je nutné v prípade choroby alebo inej neprítomnosti dieťaťa v škole obed odhlásiť cez Edupage. V prípade ochorenia dieťaťa počas víkendu alebo v noci, volajte do 7.00 hod ráno na číslo ŠJ.

Dôrazne vás žiadam o dodržiavanie splatnosti za stravu. Stravné na nasledujúci mesiac je potrebné uhradiť vždy mesiac vopred. V prípade nedodržiavania termínu splatnosti nebude dieťaťu poskytnutá strava.

Vedúca ŠJ H. Krišková

Jarné prázdniny 2023
o 23 dní 20 hodín
začínajú sa 24. februára

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2023 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga