„Vianočná rozprávka“ v ŠKD I.

vložené 23. 12. 2022 o 13:02

Pod týmto názvom sa ukrývalo rozprávkovo-súťažné a tvorivostné podujatie pre deti l. oddelenia ŠKD, ktoré mali možnosť zažiť večer a v noci 16. decembra.

Vyparádení do rozprávkových kostýmov prišli v podvečer do triedy školského klubu. Vyfarbili si pekné vianočné maľovanky a papierové vrecúška, každý so svojím menom. Všetkých čakala súťaž „Múmia“ a „Zababušení“, spoločne si zatancovali „Labadam“ a prehliadka masiek mala svoje osobité rozprávkové čaro. Vytvorili si vianočné ozdoby na stôl z voňavých klinčekov, jabĺčok, citrónov, pomarančov, mandarínok. Napätí a plní očakávania sa vybrali na putovanie tmavými chodbami a triedami našej školy... Ešte rýchlo - „čarovnú“ guličku do vrecka a putovanie mohlo začať!

Na začiatku cesty Čertík „Bertík“ a babka „Ježibabka“ všetkým deťom, odhodlaným putovať nočnou školou, pripravili Nápoj odvahy... Nie každému síce chutil, ale každý veril, že mu dodá odvahu byť pripravený zvládnuť všetko, čo so sebou „Vianočná rozprávka“ v škole prinesie.

Len naše dobré a šikovné deti mali možnosť zbadať mihnúť sa v diaľke „Dobrého ducha“ našej školy. Majú ho, avšak len potme, možnosť vidieť pri svetle sviečok len niektorí...

Ako druhú z ríše rozprávkových bytostí stretli naši putujúci Červenú čiapočku, ktorá dala deťom za úlohu vybrať z množstva rôznych predmetov tie správne a osožné pre babičku, ktorú sa chystala navštíviť. Ďalej hádali, ku ktorým rozprávkam by priradili prečítané  rozprávkové úryvky... Že naše deti rozprávočky poznajú, je všetkým dobre známe! Neľahké úlohy šikovní prváci zvládli, splnili, Červenú čiapočku potešili a ona zase potešila ich sladkými odmenami. Popoluške, ktorá stratila svoju rozprávkovú črievičku ju pomohli nájsť naši chlapci - tretiaci a tiež splnili úlohu, ktorú im dala Kráľovná... Vymysleli, ako by spiacu Popolušku zobudili... Podarilo sa im to ničím iným ako voňavým kvetom. Ďalšia trieda, ktorá  sa akoby šibnutím zázračného prútika razom zmenila na rozprávkovú komnatu bola izbou dvoch nezbedných, no veľmi šikovných mímov. Pohybom sa predvádzali a úlohou našich detí bolo hádať a hlavne uhádnuť, akú činnosť mímovia napodobňovali.

V jednej z komnát deti objavili spiacu Ježibabku, ktorá strážila v drevenej druhlici sladký poklad. Len niektorým deťom sa podarilo „ponúknuť“ sa z pokladu tak, aby ju nezobudili.

Chodby školy, ktoré sú deťom dôverne známe počas dňa, vyzerajú však v šere noci zvláštne, tajuplne... Silné buchnutie prechádzaním šatňou bolo nevysvetliteľné!

„Dobrý duch“ viedol našich putujúcich do školskej telocvične. V chodbe sa objavila „Kostra“ plná neobyčajných sladkých pavúkov. Priblížiť sa k nej a ochutnať sladkosti dokázali sami naozaj len niektorí. Lolek a Bolek boli tí, ktorí odmenili deti, ktorých nezvyčajné rozprávkové papučky sa im najviac páčili. Pre všetkých si pripravili hľadanie cukríkov skrytých pod farebnými klobúčikmi.

Na konci nášho rozprávkového stretnutia sa deti navzájom obdarovali malými pozornosťami, zobrali si so sebou domov vlastnoručne zhotovených anjelikov so zlatými vlasmi a pomyselne zakývali všetkým milým, roztomilým rozprávkovým postavičkám, ktoré nočným putovaním školou stretli.

Keďže aj ony boli oblečené v rozprávkových kostýmoch, vytvorili tak spoločne v tento večer jednu veľkú, nezabudnuteľnú, rozprávkovú rodinu!

Všetkým obetavým a milým rodičom, ktorí si po svoje ratolesti prišli o 23:00 hod. ku škole, patrí špeciálne poďakovanie. Aj vďaka nim mohli deti zažiť niečo nezvyčajné, zaujímavé, rozprávkové.

Veľké poďakovanie patrí mojim bývalým žiačkam v školskom klube, vďaka ktorým sa mohol rozprávkový večer uskutočniť, keďže ho pomohli nielen osobne, ale aj svojimi nápadmi zrealizovať.

Ďakujem šikovným, odhodlaným, ochotným, tvorivým, obetavým a nesmierne kreatívnym siedmačkám: Dianke Dudákovej, Dianke Chlebanovej, Lei Ondrisovej, Sofii Bartekovej, Sandre Jurikovičovej, Soničke a Ľudmilke Hoťkovým, Scarlet Barišovej, Dorotke Švajdovej a Hanke Habánkovej.

Teším sa, že to, čo kedysi v školskom klube na podobných podujatiach zažili ony, ponúkli mladším deťom tým, že boli ochotné pomôcť, zahrať malé javiskové formy, pripraviť si scénky, vytvoriť a obliecť si rozprávkové kostýmy... Dievčatá, boli ste úžasné, neopakovateľné a podľa rozprávania mojich detí, nezabudnuteľné!

Eva Veber, vychovávateľka ŠKD I.

Jarné prázdniny 2023
o 23 dní 21 hodín
začínajú sa 24. februára

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2023 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga