Adventné trhy 2022 – program ŠKD I.

vložené 16. 12. 2022 o 08:57

Do kultúrneho programu na tohtoročných súčanských Adventných trhoch sa zapojili aj naši prváci, druháci a tretiaci z l. oddelenia školského klubu detí.

Už v novembri sme sa začali pripravovať na naše vystúpenie... V scénke „Medovníčky“, si babku „Medovníčkovú“ zahrala Jasmínka Gazdíková a úloha zvedavého chlapčeka, patrila Oliverkovi Macharovi. Zapojili sa do nej všetky deti a každá skupinka postupne s básničkou prinášala babke veľké medovníčky na strechu jej domčeka...  Spoločne sme všetkým návštevníkom vianočných trhov- zavinšovali, zaspievali koledu, predviedli pesničku s ukazovaním a zatancovali tanec na pieseň Mira Jaroša - Darček.

Dievčatá predviedli svoju zručnosť a tvorivosť pri príprave papierových čeleniek so zimnými vločkami a chlapci vystúpili v mikulášskych čiapkach s „Jarošovskými“ motýlikmi. Našu snahu, nácvik, trénovanie a opakovanie, ktoré boli súčasťou prípravy tohto programu, ocenili rodičia, starí rodičia a diváci - potleskom.

Ten bol pre nás najväčšou odmenou!

Eva Veber, vychovávateľka ŠKD I.

Jarné prázdniny 2023
o 23 dní 19 hodín
začínajú sa 24. februára

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2023 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga