Trenčianske hodiny 2022

vložené 16. 11. 2022 o 19:25

Spevácka súťaž Trenčianske hodiny sa vrátila po nútenej prestávke do kolotoča umeleckých súťaží 51. ročníkom. Súťaž pozostáva z interpretácie ľudových piesní z regiónu Trenčín a teší sa veľkej obľube.

Naše speváčky rozozvučali sálu ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne v pondelok 14.11.2022. Každá si pripravila 2 piesne, ktoré musela zaspievať bez sprievodu hudobného nástroja.

Súťaž je rozdelená do 3 kategórií. V I. kat. (1. – 3. ročník) nás reprezentovali Eliška Sádecká, 2.A a Jasmína Gazdíková, 3.B. Do II. kat. (4. – 6. ročník) sme vyslali šiestačky: Rebeku Ondračkovú a Kláru Orságovú (obe zo 6.A). V najstaršej kategórii (7. – 9. ročník) spievala za našu školu Ema Juricová, 8.A. Pripravovala sa aj Klára Švajdová, 7.A, ktorá sa však z dôvodu ochorenia nemohla na súťaži zúčastniť.

Veselé dopoludnie v ZUŠ-ke bolo podporené výbornou organizáciou Útvaru školstva v Trenčíne a každý súťažiaci bol už pri registrácii odmenený pamätnými predmetmi.

Krátko po 11tej prišlo k vyhlasovaniu výsledkov. A nás porota potešila hneď trikrát:

2. miesto v I. kat.:    Jasmína Gazdíková

2. miesto v II. kat.:   Klára Orságová

1. miesto v III. kat.: Ema Juricová

Oceneným dievčatám gratulujeme a všetkých, čo sa na súťaž poctivo pripravovali, ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy, obce, tradícií a folklóru.

Letné prázdniny 2023
o 29 dní 6 hodín
začínajú sa 30. júna

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2023 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga