Projekty o vesmíre

vložené 02. 11. 2022 o 16:37

Žiaci 4.A a 4.B sa na hodinách prírodovedy už nejaký čas venujú vesmíru a jeho tajomstvám. Téma je to pre žiakov veľmi zaujímavá a mnohí si o vesmíre radi čítajú a učia sa nové veci aj vo voľnom čase.

Štvrtáci teda dostali zadanie urobiť o vesmíre projekt. Niektorí si zvolili možnosť urobiť ho vo forme prezentácie v programe PowerPoint, iní spracovali zadanie vo forme plagátu alebo 3D modelu.

Keďže práce to boli veľmi vydarené a stále zdobia našu chodbu, chceme sa s nimi podeliť aj prostredníctvom fotografií.

Jesenné prázdniny 2023
o 30 dní 5 hodín
začínajú sa 27. októbra

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2023 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga