Spomienka na Michala Rešetku

vložené 28. 10. 2022 o 16:52

Na konci októbra častejšie navštevujeme naše cintoríny, aby sme upravili miesta posledného odpočinku našich blízkych pri príležitosti Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých.

A tak aj naši žiaci v rámci hodín techniky navštívili miestny cintorín a upravili hrob Michala Rešetku. Deviataci pohrabali napadané lístie, vyčistili pomník.

Nasledovný deň siedmaci vybrali v kvetinárstve spomienkový veniec a svietniky, ktoré v rámci NBV odniesli ôsmaci na hrob tohto nášho významného dejateľa, zberateľa a vydavateľa kníh a rukopisov, ľudovýchovného pracovníka, priekopníka zdravotníckej činnosti, rímsko-katolíckeho kňaza.

Určite sa počas spomínaných sviatkov naši žiaci spoločne s rodičmi pristavia pri hrobe tejto významnej osobnosti, ktorej meno nesie naša škola a venujú Michalovi Rešetkovi modlitbu či tichú spomienku a poďakovanie.

Vianočné prázdniny 2022
o 18 dní 5 hodín
začínajú sa 22. decembra

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2022 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga