Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/2023 - oznam

vložené 02. 09. 2022 o 13:42

Oznamujeme žiakom a rodičom, že školský rok 2022/2023 sa začína v pondelok 5.9.2022:

8:00 - slávnostná svätá omša,

9:00 - slávnostné otvorenie šk. roka na dolnej chodbe.


Rodičia žiakov predkladajú pred nástupom do školy Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré pošlú cez Edupage triednemu učiteľovi svojho dieťaťa. (Rodičia prvákov vypíšu v tlačenej podobe v triede u p. učiteľky.)

Školský klub v prvý deň otvorený nebude. Pani vychovávateľky budú vydávať zápisné lístky na nový šk. rok.


Tešíme sa na Vás!


Harmonogram obedov

- 9:40 – 10:10 – I. stupeň (okrem prvákov)

- 10:00 – 1.A (rodičia nesmú vstupovať do priestorov jedálne)

- od 10:15 – II. stupeň

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2022 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga