Deviataci na obecnom úrade

vložené 06. 07. 2022 o 09:43

So spevom za sprievodu heligónky, na ktorej hral Jožko Múka, sa naši deviataci vybrali na obecný úrad, kde už tradične prebehlo odovzdávanie koncoročných vysvedčení.

Našim najstarším žiakom sa tentokrát prihovoril zástupca pána starostu Jozef Mrázik, ktorý oslovením „milí študenti“ naznačil ich ďalšie (veríme, že úspešné) smerovanie na stredné školy.

Za asistencie triednych pani učiteliek Mgr. Emílie Balajovej a Mgr. Renaty Mikulcovej odovzdali 33 vysvedčení žiakom končiacim ZŠ.

Záverečný prípitok a fotenie nech sú navždy peknou spomienkou na školské časy v našej obci, a zároveň prianím všetkého najlepšieho v ďalšom štúdiu.

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2022 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga