Záver školského roka 2021/2022

vložené 30. 06. 2022 o 14:59

Slávnostné ukončenie školského roka sa uskutočnilo vo štvrtok 30.6.2022. Po ďakovnej svätej omši sa žiaci presunuli na dolnú chodbu, kde už s nadšením očakávali nielen prázdniny klopúce na dvere, ale taktiež aj ocenenia pre tých najúspešnejších.

Indíciou bola znovuobnovená pyramída najúspešnejších, v ktorej sa našli ocenení v olympiádach, v záujmovo-umeleckých aj športových súťažiach.

Pozdraviť našich žiakov, pogratulovať k ďalšiemu zvládnutému školskému roku a k úspechom a s prianím pekných prázdnin, prišli zástupca p. starostu Jozef Mrázik a dôstojný pán farár Mgr. Tomáš Zelenák.

Zoznam odmenených sa nám v tomto školskom roku rozšíril, čo svedčí o šikovnosti, usilovnosti a talente našich hornosúčanských žiakov.

Pán riaditeľ Mgr. Vojtech Laurinec vo svojom príhovore poďakoval všetkým učiteľom, špeciálne však dvom kolegom – pani učiteľke Mgr. Terke Michalovej, ktorá 27 rokov vyučovala a vychovávala deti na I. stupni a pánovi učiteľovi PaedDr. Jurajovi Šedivému, ktorý v našej škole pracoval ako špeciálny pedagóg.

V závere ešte zástupca p. starostu Jozef Mrázik slávnostne odovzdal dekrét opätovne zvolenému pánovi riaditeľovi Mgr. Vojtechovi Laurincovi a poprial mu veľa úspechov a síl do ďalšej päťročnice v tejto funkcii.

Záver už patril tradičnej rozlúčke deviatakom a odovzdávaniu vysvedčení v triedach.

Najužitočnejší žiak (vrchol pyramídy): Veronika Jančiová (9.A)

Najúspešnejší deviatak: Ondrej Mikušinec (9.B)

Najúspešnejší deviatačka: Aneta Weisová (9.B)

Najlepší recitátorka na I. stupni: Anna Viktória Santerová (3.B)

Najlepší recitátorka na II. stupni: Diana Dudáková (6.A)

Najlepšia poetka: Laura Klinková (5.B)

Najlepšia rétorka: Aneta Weisová (9.B)

Najlepší výtvarníčka: Tereza Leváková (5.B)

Najlepšia hudobníčka: Timea Kašlíková (9.A)

Najlepšie čitateľky v 1. ročníku: Adela Gagová (1.A), Klára Zuzana Santerová (1.B)

Najtvorivejší žiaci v ŠKD I.: Ema Macharová (2.B), Filip Mikušinec (2.B)

Najtvorivejšia žiačka v ŠKD III.: Nela Škundová (3.B)

Najlepšia historička: Katarína Lakatošová (7.A)

Najlepšia chemička a biologička: Veronika Jančiová (9.A)

Najlepší matematik na I. stupni: Adam Borot (3.A)

Najlepší matematik na II. stupni: Jozef Múka (9.B)

Najúspešnejšia deviatačka v Testovaní 9: Bianka Dražkovcová (9.A)

Najúspešnejšia piatačka v Testovaní 5: Eliška Michalíková (5.B)

Najúspešnejšia žiačka v English Star: Romana Katonová (6.B)

Za reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach boli odmenení:

Nina Hlávková (6.A), Matej Lakatoš (6.A), Dorota Švajdová (6.B), Michaela Vašíčková (7.A), Filip Peter (8.A), Samuel Seriš (8.A), Ondrej Mikušinec (9.B), Jozef Múka (9.B).

Za reprezentáciu školy v umeleckých súťažiach boli odmenení:

Adam Borot (3.A), Klára Orságová (5.A), Dorota Švajdová (6.B).

Za výnimočný projekt o M. Rešetkovi:

Peter Kramár (2.B).

Všetkým oceneným gratulujeme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a obce Horná Súča. Želáme pekné prázdniny!

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2022 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga