ENGLISH STAR

vložené 21. 06. 2022 o 14:15

Dňa 5.5.2022 mali žiaci možnosť zúčastniť sa medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl English Star. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožňuje žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie. Tento rok sa do súťaže zapojilo 22 našich žiakov, 12 sa stalo úspešnými riešiteľmi, dosiahli 80% a viac.

Všetkým zapojeným ďakujeme a úspešným riešiteľom blahoželáme!

Úspešní riešitelia:

Romana Katonová, 6.B      97%

Matej Gago, 5.A             96%

Pavol Koprivňanský, 5.B   95%

Nina Hlávková, 6.A          95%

Laura Klinková, 5.B          94%

Barbora Kučeráková, 8.A 94%

Filip Peter, 8.A               93%

Lea Ondrisová, 6.A         89%

Diana Dudáková, 6.A       88%

Dominik Mrázik, 5.A       87%

Daniel Dohál, 5.B             83%

Vanesa Stehlíková, 5.B    81%

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2022 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga