Hravý starovek v 6.B

vložené 20. 06. 2022 o 10:45

Aj žiaci 6.B triedy sa na hodinách dejepisu pustili do tvorby modelov starovekých divov sveta. Ešte predtým, ako začali s realizáciou modelov sa rozdelili do skupín, v rámci skupiny bolo potrebné naštudovať si o týchto starovekých stavbách informácie a zistiť, ako vyzerali. Až potom sa rozhodli, ktorý div sveta sa pokúsia vytvoriť a aký materiál použijú. Oslovili ich stavby: Semiramidine visuté záhrady, egyptské pyramídy, Artemidin chrám v Efeze, Mauzóleum v Halikarnasse, Maják na ostrove Faros.

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2022 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga