Zber prvosienok - vyhodnotenie

vložené 23. 05. 2022 o 16:20

V piatok 29. apríla sme sa všetci vybrali do súčanského chotára a snažili sme sa nazbierať čo najviac liečivých byliniek – prvosienok. Po usušení a zvážení jednotlivých tried by sme vám chceli všetkým poďakovať za usilovnosť a aktivitu, pretože sa nám spoločne podarilo nazbierať 12 690g.

V utorok 17.5. 2022 sme odmenili najusilovnejšie triedy na I. a II. stupni, ktoré priniesli najviac gramov prvosienok v prepočte na počet žiakov danej triedy, ktorý sa na zbere zúčastnil.

Výsledky:

I. stupeň

1. miesto (1940 g)                3.B 129,33 g/žiak

2. miesto (550 g)                 3.A 42,30 g/ž

3. miesto (440 g)                 1.A 29,33 g/ž


4. miesto     (380 g)              4.A  29,23 g/ž

5. miesto     (350 g)              4.B  29,16 g/ž

6. miesto     (330 g)              2.B   20,62 g/ž

7. miesto     (280 g)              1.B   20,00 g/ž

8. miesto     (230 g)             2.A   15,33 g/ž.


II. stupeň

1. miesto (1950 g)              6.A 150,00 g/žiak

2. miesto (1070 g)              9.B 89,16 g/ž

3. miesto (1590 g)              8.A 72,27 g/ž


4. miesto     (970 g)             9.A    60,62 g/ž

5. miesto     (860 g)             5.B     47,77 g/ž.

6. miesto     (520 g)             5.A    32,50 g/ž.

7. miesto     (810 g)              7.A    31,15 g/ž.

8. miesto     (420 g)             6.B     23,33 g/ž

Všetkým veľmi pekne ĎAKUJEME!

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2022 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga