Testovanie 5 - riaditeľské voľno

vložené 12. 05. 2022 o 14:37

18. mája 2022 (streda) bude prebiehať celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl. Testovanie 5 sa uskutoční  z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. Špecifikácia testu z matematiky a Špecifikácia testov z vyučovacích jazykov pre T5-2022 je zverejnená na stránke Národného ústave certifikačných meraní a vzdelávania (www.nucem.sk).

Riaditeľ školy, na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytuje z dôvodu zabezpečenia optimálnych podmienok pri Testovaní 5-2022 dňa 18.05.2022 (streda) žiakom 6., 7., 8. a 9. ročníka voľno riaditeľa školy.

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2022 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga