Starovek v 6.A

vložené 12. 05. 2022 o 13:40

V 2. polroku  je nosnou témou dejepisu v 6. ročníku starovek- staroveké civilizácie (Egypt, Mezopotámia, Babylon, Čína, India), staroveké Grécko a Rím.

Je to veľmi zaujímavá téma, ale zároveň aj náročná, preto sme sa ju snažili poňať aj v trochu odľahčenej forme, a to realizáciou 3D modelu niektorého zo siedmich divov sveta.

Žiaci si samostatne vytvorili skupiny, niektorí uprednostnili  radšej individuálnu formu práce. Oslovili ich najmä pyramídy v Egypte, ktoré sú jediným dodnes zachovaným divom sveta staroveku a Semiramidine visuté záhrady v Babylone.

Modely sú vystavené na dolnej chodbe aj pre ostatných žiakov.

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2022 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga