Prijímacie konanie deviatakov a piatakov

vložené 09. 01. 2022 o 19:02

Dôležité termíny pre rodčiov deviatakov:

- 3.3.2022 - obaja rodičia podpisujú prihlášky v ZŠ (alebo majú možnosť aj sami podať prihlášku cez EDUpage), treba priniesť viackrát prefotené vysvedčenie zo 6., 7., 8. roč. a viackrát prefotené diplomy (podľa počtu stredných škôl, na ktoré sa hlásia)

- do 20.3.2022 - odosielanie prihlášok

- 6.4.2022 - Testovanie 9 - riadny termín ( v  prípade úspešnosti nad 90% aj v SJL aj v MAT, žiak nemusí robiť prijímačky)

- 21.4.2022 - Náhradný termín T9

- 2.5. – 3.5.2022 – Prijímacie skúšky - 1. škola 1. kolo

- 4.- 6.5.2022 – Prijímacie skúšky na 1. talentovej škole

- 9.5. – 10.5.2022 – Prijímacie skúšky - 2. škola 1. kolo

- 11. - 12.5.2022 – Prijímacie skúšky na 2. talentovú školu

- 18.5.2022 - zverejnenie výsledkov prijímacích skúšok na stredných školách

- do 23.5. 2022 - rodič má 5 dní na záväzný zápis na jednu strednú školu, prípadne na podanie odvolania (zápis sa dá robiť aj cez Edupage)

- 26.5.2022 - www.svs.edu.sk/miesta,  zoznam ešte voľných miest v prípade neprijatia.

- 21.6.2022 - 2. kolo prijímačiek – ak sa v 1. kole neumiestni na SŠ.

Dôležitý termín pre rodičov žiakov 5. ročníka

V prípade záujmu o štúdium na osemročnom gymnáziu sa prihláška žiaka podpisuje rodičmi v ZŠ dňa 3.3.2022 a po kontrole riaditeľom školy sa odosiela do 20.3.2022 na gymnázium poštou.

Podrobné informácie k prijímacím skúškam na SŠ nájdete na našej stránke v sekcii vpravo - Tlačivá na stiahnutie.

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2022 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga