Oznam - nástup do školy po vianočných prázdninách

vložené 07. 01. 2022 o 09:50

Vážení rodičia, milí žiaci!

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 10.01.2022 bude pokračovať prezenčná výučba.

Školy sa budú riadiť Školským semaforom.

Na základe Vyhlášky ÚVZ č. 262 bude v školách povinné nosenie rúšok.

Prosíme všetkých žiakov, aby sa pred nástupom do školy pretestovali.

Taktiež je dôležité, aby každý žiak pred nástupom do školy poslal triednemu učiteľovi prostredníctvom Edupage Vyhlásenie o bezpríznakovosti.


Milí naši žiaci, veľmi sa na Vás tešíme a v nasledujúcich dňoch nového roku Vám prajeme veľa zdravia, úspechov, hojnosť milostí a Božieho požehnania.

Jarné prázdniny 2022
o 44 dní 14 hodín
začínajú sa 04. marca

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2022 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga