Oznam - povinné nosenie rúška v triedach

vložené 25. 11. 2021 o 13:00

Oznamujeme rodičom žiakov našej základnej školy, že aktualizáciou vyhlášky č. 262 uverejnenej 24.11.2021, sa dnešným dňom nariaďuje povinné nosenie rúška, a to aj v priestoroch kmeňovej triedy, t. j. vo všetkých priestoroch našej školy.

Rovnako ako doteraz však v priestoroch školy, rovnako ako pre žiakov, tak i pedagógov, nie je povinný respirátor, postačuje obyčajné rúško.

Viac tu:

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_262.pdf

Ďakujeme za dodržiavanie tohto nariadenia!

Vianočné prázdniny 2021
o 13 dní 3 hodiny
začínajú sa 17. decembra

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2021 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga