Oznam - nahlasovanie pozitívneho testu

vložené 23. 11. 2021 o 18:03

Vážení rodičia,

opätovne Vás žiadame, aby ste pozitívny výsledok testu Vášho dieťaťa nahlasovali telefonicky riaditeľovi školy na tel č. 0905 978 706 alebo triednemu učiteľovi.

Zároveň Vás prosíme o sledovanie správ v Edupage, kde na základe informácie o pozitivite niektorého zo žiakov informujeme rodičov ostatných spolužiakov o nariadenej domácej karanténe a jej trvaní.

Ďakujeme!

Vianočné prázdniny 2021
o 13 dní 3 hodiny
začínajú sa 17. decembra

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2021 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga