Veľká Morava u štvrtákov

vložené 22. 11. 2021 o 16:05

Po úspešných prezentáciách modelov veľkomoravských hradísk u siedmakov sme vybrali 3 skupiny, ktoré svoje modely a nadobudnuté vedomosti z dejín VM prišli odovzdať štvrtákom, ktorí sa na hodinách vlastivedy tiež zaoberajú veľkomoravskými dejinami. Stretnutie sa odohralo na dolnej chodbe - najskôr pre 4. A a potom pre 4.B. Siedmaci si v rámci spätnej väzby na záver hodiny pripravili pre štvrtákov aj kontrolné otázky.

Aké dojmy mali z takejto prezentácie a výmeny skúseností siedmaci?

Sára: „Páčilo sa mi, že sme im povedali niečo viac, ako sa oni učia a mohli si z toho tak odniesť nejaké nové vedomosti a ukázali sme im, ako by mohli oni o niekoľko rokov vytvoriť obydlia Slovanov. Štvrtáci pozorne počúvali, vedeli odpovedať na všetky naše otázky a odniesli si veľa nových zaujímavostí.“

Timo: „Páčilo sa mi, ako štvrtáci počúvali. Mohli sme si zopakovať naše učivo a navyše niečo naučiť mladších žiakov. Bolo to super a ďakujem za novú skúsenosť.“

Ema: „Mne sa páčilo to, že sme našim mladším kamarátom mohli dať nové informácie o našich predkoch. Štvrtáci boli veľmi šikovní. Pripravili sme si pre nich aj kvíz o Slovanoch a oni vedeli odpoveď ešte pred tým, ako sme im dali možnosti.“

A čo na to štvrtáci?

Ema: „Sú šikovní, páčili sa mi ich projekty.“

Eliška: „Najviac sa mi páčilo, ako si siedmaci pekne pomáhali, veľa som sa naučila.“

Alex: „Bolo to zaujímavé, dozvedel som sa, že nepoznali kukuricu.“

Paťka: „Najviac sa mi páčili projekty, kontrolné otázky na záver. Dozvedela som sa, že nepoznali ani kukuricu, ani zemiaky.“

Vianočné prázdniny 2021
o 13 dní 3 hodiny
začínajú sa 17. decembra

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2021 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga