Veľká Morava trochu inak...

vložené 14. 11. 2021 o 15:36

Po prebratí témy Veľká Morava v 7. ročníku dostali žiaci za úlohu vytvoriť obydlia starých Slovanov - hradiská.

Celú aktivitu sme poňali ako veľký projekt, žiaci vytvorili 6 skupín, do školy si mali priniesť materiál vhodný na stavbu hradiska: škatuľa, seno, slama, drevo, mach, špajdle, lepidlo, taviaca pištoľ a pod.  Na hodine dejepisu potom pracovali v skupinách, ich projekty mali obsahovať: zemnicu, obilnú jamu, palisády, vstupnú bránu, príp. kostolík, ohradu pre zvieratá, políčko na obrábanie pôdy.

Vytvorili nádherné práce, ktoré sme vystavili na dolnej chodbe, aby si ich mohli pozrieť aj ostatní žiaci.

Ďalšia časť projektu pokračovala na nasledujúcej hodine dejepisu, keď mali svoje práce, a zároveň aj vedomosti z tematického celku Veľká Morava odprezentovať. Všetky pripravené prezentácie boli na vysokej úrovni, žiaci si dokázali rozdeliť prácu, nikto svoju skupinu „nepotopil“, pretože každý sa snažil prispieť tým, čo vedel a v čom bol dobrý - jedni sa ukázali ako zruční majstri, iným zase išla ľahšie ústna forma spolupráce, ďalší vedeli dobre organizovať prácu v skupine a  spolu vytvorili krásne diela.

Vianočné prázdniny 2021
o 13 dní 3 hodiny
začínajú sa 17. decembra

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2021 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga