Nové vybavenie tried

vložené 11. 10. 2021 o 08:40

Už koncom minulého šk. roka dostali žiaci I. stupňa krásne nové žlté lavice a stoličky, v ktorých sa budú vzdelávať.

Aby však mali priestor aj na relaxáciu, každá trieda na I. stupni dostala aj 2  oddychové tulivaky v červenej, zelenej, žltej, modrej či oranžovej farbe podľa výberu. Žiaci takéto „sedenie“ veľmi uvítali a každú prestávku vidno, že sa tulivaky tešia ich obľube.

Do všetkých tried na celej škole boli zakúpené aj dávkovače na mydlo a vreckovky.

Veríme, že všetky zakúpené prostriedky si budú žiaci chrániť, aby im čo najdlhšie vydržali a mohli ich v spokojnosti využívať.

Jesenné prázdniny 2021
o 5 dní 15 hodín
začínajú sa 27. októbra

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2021 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga