Oznam - prevzatie ďalších antigénových samotestov

vložené 06. 10. 2021 o 15:46

Oznamujeme rodičom žiakov navštevujúcich našu základnú školu, že si môžu prísť vyzdvihnúť ďalších 5 antigénových samotestov na domáce použitie.

Testy môže prevziať len zákonný zástupca žiaka, a to v nasledovných dňoch:


7.10.2021  (štvrtok) rodičia žiakov I. stupňa

8.10.2021 (piatok) rodičia žiakov II. stupňa

v čase od 7:00 do 8:00 hod. v spojovacej chodbe od potoka

od 13:30 hod. do 17:00 hod. v riaditeľni.


Žiadame rodičov žiakov, že na základe pokynov MŠVVaŠ SR majú povinnosť ihneď nahlasovať pozitívny výsledok škole alebo triednemu učiteľovi. Testovať žiakov odporúčame v prípade podozrenia a príznakov ochorenia Covid-19.


Podrobný návod na použitie domácich samotestov  a Sprievodcu testovaním nájdete v časti Tlačivá na stiahnutie.

V prípade akýchkoľvek otázok volajte 0905978706.

Jesenné prázdniny 2021
o 5 dní 16 hodín
začínajú sa 27. októbra

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2021 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga