Prednášky (nielen) o dospievaní

vložené 09. 09. 2021 o 19:16

MP Education, s. r. o.  s 23-ročnou skúsenosťou vo vzdelávaní sprostredkovala dňa 9.9.2021 v našej škole žiakom 3 prednášky v oblasti psychológie, gynekológie, urológie a zdravej výživy. Prednášala kvalifikovaná lektorka Ing. Zuzana Šutá.

Pre žiačky  6. a 7. ročníka bola odprednášaná téma: „Dospievam alebo život plný zmien“. Dozvedeli sa o menštruačnom cykle, anatómii tela, hormónoch, puberte, správnej výžive, správnych hygienických návykoch. Lektorka dievčatám zanechala malý darček.

Pre chlapcov  6. a 7. ročníka bola určená prednáška „Na ceste k mužnosti“. Chlapci počúvali o anatómii tela, mužských pohlavných orgánoch, hormónoch, fyzických a psychických zmenách, o správnych hygienických návykoch a životospráve.

Pre všetkých deviatakov bola určená  prednáška „Kým začneš“. Témy boli: pohlavná zrelosť psychická (sebaovládanie, zodpovednosť) , trestnoprávny aspekt, plánované tehotenstvo, riziká interrupcie, priebeh tehotenstva a pôrod, príprava žiakov na rolu rodiča, riziká predčasných a rizikových aktivít, prevencia zneužívania, bezpečné rande, internetové známosti.

Dúfame, že si naši žiaci odnesú do života nové a užitočné informácie.

Jesenné prázdniny 2021
o 40 dní 20 hodín
začínajú sa 27. októbra

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2021 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga