Slávnostné otvorenie školského roka

vložené 07. 09. 2021 o 11:57

Vo štvrtok 2.9.2021 sme otvorili nový školský rok 2021/2022 slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval náš výpomocný duchovný Mgr. Karol Dobiaš. Rozveselil a povzbudil našich žiakov, ktorí po dvojmesačnom oddychu poväčšine s chýbajúcim nadšením opäť zasadli do školských lavíc.

V škole sa už tradične prihovoril prítomným p. riaditeľ Mgr. Vojtech Laurinec, ktorý špeciálne privítal 31 prváčikov a zaželal veľa úspechov a splnených cieľov predovšetkým našim najstarším žiakom - deviatakom, ktorých čaká v tomto šk. roku významné rozhodnutie o ich ďalšom smerovaní v štúdiu na SŠ. Pán riaditeľ privítal aj novú posilu v pedagogickom kolektíve, a to p. Mgr. Miroslavu Habánikovú, ktorá bude pôsobiť ako asistentka učiteľa.

Slávnostné otvorenie podporil svojím príhovorom aj p. starosta Ing. Juraj Ondračka, ktorý zaželal všetkým pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom, žiakom i rodičom veľa zdravia a úspechov v nasledujúcom školskom roku.

Škola má v tomto šk. roku 295 žiakov, najpočetnejšie ročníky sú piaty a šiesty (36 žiakov), najmenej je ôsmakov (27 ž.).

Želáme všetkým úspešné vykročenie do nového školského roka, veľa energie a chuti napredovať vo vzdelávaní.

Jesenné prázdniny 2021
o 40 dní 21 hodín
začínajú sa 27. októbra

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2021 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga