Deviataci na obecnom úrade

vložené 23. 07. 2021 o 20:39

Slávnostné ukončenie školského roka má vždy špeciálne čaro najmä pre žiakov končiacich ZŠ – deviatakov. Tí si svoje posledné vysvedčenie na základnej škole preberajú každoročne z rúk pána starostu obce Ing. Juraja Ondračku.

Ten v krátkom príhovore všetkým žiakom zablahoželal a poprial veľa šťastia a spokojnosti na stredných školách, ktoré si zvolili. Vysvedčenia odovzdal za asistencie triednych učiteliek Mgr. Anny Dohnanovej a Mgr. Evy Múkovej.

Symbolický prípitok znamenal poďakovanie, sľub i myšlienku, že na školské časy a rodnú obec sa nedá zabudnúť.

Jesenné prázdniny 2021
o 40 dní 20 hodín
začínajú sa 27. októbra

Učitelské maily

horna súča zelená škola

zelená škola

Copyright © ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča 2012-2021 | Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok - Ján Ďuriga